Pravne informacije

IKA BELLEVUE d.o.o.

OIB: 26299605375
MBS:  00526614

Poslovni račun:
Istarska Kreditna Banka Umag d.d.
IBAN: HR31 2380 0061 1800 0412 1

Sjedište:
Primorska 16, 51414 Ičići
Manager hotela: Tajana Trbović

Temeljni kapital: 3.619.000,00 kn (480.323,84 €), uplaćen u cijelosti.

IKA BELLEVUE d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću upisano je pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

Korištene fotografije: 360 Provideo, Federiko Sterle, Foto Luigi, Vladimir Franolić, Kumičić, Mia Lacmanović